Naše usluge

Strateška komunikacija

Savjetujemo klijente o modelima komunikacije i osnažujemo njihovu sliku u javnosti.

 • Izrađujemo strateške komunikacijske dokumente.
 • Analiziramo medijsku sliku klijenata s ciljem utvrđivanja poruka i
  aktivnosti za optimalnu komunikaciju sa željenim ciljnim skupinama.
 • Osmišljavamo jasne, efektne i kreativne kampanje koje postižu zadane komunikacijske i marketinške ciljeve.
 • Brinemo o poslovnoj reputaciji klijenata i njihovom imidžu kroz
  adekvatnu komunikaciju s ciljnim javnostima tijekom kriznih situacija.

Odnosi s medijima

Pripremamo i plasiramo vijesti o klijentima na relevantan način, čime omogućujemo jačanje vidljivosti branda u medijima

 • Kreiramo aktualne teme i medijske objave, intervjue, govore za čelne ljude, istraživanja i ostale sadržaje.
 • Upoznajemo ciljne javnosti s poslovanjem i projektnim postignućima klijenata.
 • Pružamo treninge javnog nastupa za klijente i jačamo njihove
  komunikacijske vještine.

Organizacija događanja

Kreiramo doživljaje i potičemo druge da sudjeluju u njima.

 • Cjelovita kreativna, logistička i tehnička podrška u organizaciji poslovnih konferencija, javnih događanja/evenata, prezentacija, edukacija…

EU sufinancirani projekti

Informiramo javnost i promoviramo politike i vrijednosti Europske unije.

 • Pomažemo u pripremi i nabavi usluga informiranja i jačanja vidljivosti EU sufinanciranih projekata.

 • Provodimo mjere informiranja i vidljivosti u sklopu EU sufinanciranih projekata.

Copywriting

Kada radimo, sadržaj ima glavnu riječ.

 • Izrađujemo kreativne tekstove s marketinškom porukom o proizvodima i uslugama.
 • Koncipiramo sadržaje za brošure, letke, studije slučaja, web stranice i ostale promotivno-informativne materijale.

Društvene mreže

Volimo dijeliti priče.

 • Razvijamo strategije, kreiramo kampanje i upravljamo sadržajem na društvenim mrežama.