Strategic and corporate communicationStrateška i korporativna komunikacija

Temeljem znanja i višegodišnjeg iskustva, savjetujemo vas kako adekvatno komunicirati u određenoj situaciji te istovremeno osnažiti poziciju vaše tvrtke u javnosti kroz primjenu optimalnih komunikacijskih alata i kanala.

Izrada komunikacijske strategije

Analiza vašeg poslovanja s ciljem utvrđivanja poruka i aktivnosti kojima ćete utjecati na ponašanje i komunikaciju sa svojim dionicima.

Jasno osmišljene i usmjerene kampanje

Izrada kreativnog koncepta, komunikacijskog programa i provedba kampanje kojom se postižu vaši komunikacijski/marketinški ciljevi.

Krizno komuniciranje

Briga o vašoj poslovnoj reputaciji i imidžu vašeg branda kroz prikladnu komunikaciju s javnostima tijekom nepovoljnih događanja i kriznih situacija. Priprema klijenta za potencijalnu krizu.

Brand/product PR

Osmišljavanje i provedba komunikacije kojom se ističe vrijednost vašeg branda, odnosno pozicioniranje i promocija vaših proizvoda.