Davor TokićDavor Tokić

Fields of expertise:

Organisation and execution of various business events, including management and budgeting. Creation of event content, design and creation of event sets, media relations, execution of campaigns, design and creation of promotional materials, design and production of TV and radio spots, technical assistance in both creation and management of websites.

Experience:

Expert for PR, events and production, worked for number of private companies, international organizations and public institutions. Successfully implemented several EU and WB co-financed projects.

Područja specijalizacije:

Organizacija i provedba raznih (poslovnih) događanja, menadžment, budžetiranje i izrada sadržaja i scenografije događanja, odnosi s medijima, izrada komunikacijskih strategija i planova, provedba kampanja, dizajn i izrada promotivnih materijala, osmišljavanje i produkcija radijskih i televizijskih spotova, operativna i tehnička podrška u izradi, upravljanju i unaprjeđenju web stranica i web sadržaja.

Iskustvo:

Stručnjak za PR, organizaciju događanja i produkciju, iskustvo je stjecao u radu za brojne privatne tvrtke, multinacionalne kompanije i državne institucije. Usješno proveo niz projekata sufinanciranih od strane Svjetske banke i/ili EU.