Category Uncategorized

EFZG

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Projekt „Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“

Natura 2000

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Komunikacijske aktivnosti za projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“