Demode

Demode

EFZG

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Projekt „Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“

Štampar

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Komunikacijske aktivnosti

ATTEND

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND“

MMPI

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedba kampanje „Razvijamo i povezujemo“

Natura 2000

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Komunikacijske aktivnosti za projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“