Darko TomoradDarko Tomorad

Fields of expertise:

Former journalist with the proven experience in both media relations and PR in general, including crisis communication, design and execution of promotional and educational campaigns, strategic and corporate communication, product PR, branding etc.

Experience:

Communication expert engaged in the complex EU and WB co-financed projects whose beneficiaries were private and public companies and institutions. Designed and executed number of PR campaigns as well as whole range of communication activities. Trainer for public appearance and media presentation; prepared and conducted a series of trainings aimed at enhancing clients’ communication capacities.

Područja specijalizacije:

Bivši novinar s bogatim iskustvom u odnosima s medijima, ali i ostalim segmentima PR-a kao što su krizno komuniciranje, osmišljavanje i provedba promotivnih i edukativnih kampanja, strateško i korporativno komuniciranje, komuniciranje brendova i dr.

Iskustvo:

PR stručnjak na velikim projektima sufinanciranim od strane Svjetske banke i/ili EU te u projektima čiji su korisnici privatne ili javne kompanije i institucije. Osmislio i proveo brojne PR kampanje te niz komunikacijskih aktivnosti. Kao trener na području javnog nastupa i medijske prezentacije proveo niz treninga kojima je cilj osnaživanje komunikacijskih kapaciteta klijenta.