Making ideas
happen

Tridea stamp

Tridea d.o.o. is a company specialised in business consultancy for public and private sector in the fields of communication, public and media relations, (business) event organisation and management, preparation and implementation of EU co-financed projects and public procurement procedures.

Our business approach is simple – client service first. With concentrating on service to our clients, we show our commitment to deliver great ideas and even better results.

For the past ten years, we have worked with the clients from both public and private sector, gaining experience in various fields of communication and in industries such as environmental protection, ICT, FMCG, banking, finance etc. Thanks to this, our highly-experienced professionals command of a broad range of knowledge and practical skills that can help your business.

Tridea d.o.o. za poslovno savjetovanje u javnom i privatnom sektoru u području komunikacija, odnosa s javnošću i s medijima, organizaciji poslovnih događanja širokog spektra, uslugama pripreme i provedbe EU sufinanciranih projekata te postupaka javne nabave.

Trideu čini mali, ali sposoban tim koji će vaše ideje uvesti u svijet komunikacija na dinamičan i moderan način, predstaviti ih vašim ciljnim javnostima ili vam jednostavno pomoći u postizanju zadanih poslovnih ciljeva.

U proteklih deset godina stjecali smo iskustvo u komunikaciji i radu s klijentima iz javnog i privatnog sektora u područjima kao što su zaštita okoliša, ICT, FMCG, bankarstvo, financije itd. Upravo to nas čini pouzdanim suradnicima koji će saslušati sve vaše ideje, predstaviti vam svoje i predano provesti dogovoreno kako bismo ostvarili željene rezultate.

Our servicesNaše usluge

Ideas don't work unless
we do
the work for you

Tridea stamp
Danijela Novakovic

Danijela NovakovićDanijela Novaković

Fields of expertise:

Preparation and participation in both national and EU public procurement procedures, including creation of documentation, drafting of proposals, preparation of project applications and/or administrative, technical and financial offers in both EU and WB co-financed projects.

Experience:

Public procurement procedures and EU/WB co-financed projects. Preparation of tender documentation, project applications and proposals in number of projects whose beneficiaries were both public institutions and private companies. Writing of various PR and campaign methodologies. Certificated public procurement trainer and certificated EU project manager.

Područja specijalizacije:

Priprema i provedba postupaka javne nabave, izrada ponuda u postupcima javne nabave, priprema aplikacija i/ili administrativnih, tehničkih i financijskih ponuda za EU sufinancirane projekte i projekte Svjetske banke, izrada metodologija za PR aktivnosti i kampanje.

Iskustvo:

Poslovi javne nabave i EU sufinancirani projekti te projekti Svjetske banke. Izrada dokumentacija za nadmetanja, projektnih aplikacija i ponuda u brojnim projektima za javni i privatni sektor, izrada metodologija za PR aktivnosti i/ili kampanje. Trener u sustavu javne nabave s certifikatom u području javne nabave te certifikatom za upravljanje EU projektima.
Davor Tokic

Davor TokićDavor Tokić

Fields of expertise:

Organisation and execution of various business events, including management and budgeting. Creation of event content, design and creation of event sets, media relations, execution of campaigns, design and creation of promotional materials, design and production of TV and radio spots, technical assistance in both creation and management of websites.

Experience:

Expert for PR, events and production, worked for number of private companies, international organizations and public institutions. Successfully implemented several EU and WB co-financed projects.

Područja specijalizacije:

Organizacija i provedba raznih (poslovnih) događanja, menadžment, budžetiranje i izrada sadržaja i scenografije događanja, odnosi s medijima, izrada komunikacijskih strategija i planova, provedba kampanja, dizajn i izrada promotivnih materijala, osmišljavanje i produkcija radijskih i televizijskih spotova, operativna i tehnička podrška u izradi, upravljanju i unaprjeđenju web stranica i web sadržaja.

Iskustvo:

Stručnjak za PR, organizaciju događanja i produkciju, iskustvo je stjecao u radu za brojne privatne tvrtke, multinacionalne kompanije i državne institucije. Usješno proveo niz projekata sufinanciranih od strane Svjetske banke i/ili EU.
Darko Tomorad

Darko TomoradDarko Tomorad

Fields of expertise:

Former journalist with the proven experience in both media relations and PR in general, including crisis communication, design and execution of promotional and educational campaigns, strategic and corporate communication, product PR, branding etc.

Experience:

Communication expert engaged in the complex EU and WB co-financed projects whose beneficiaries were private and public companies and institutions. Designed and executed number of PR campaigns as well as whole range of communication activities. Trainer for public appearance and media presentation; prepared and conducted a series of trainings aimed at enhancing clients’ communication capacities.

Područja specijalizacije:

Bivši novinar s bogatim iskustvom u odnosima s medijima, ali i ostalim segmentima PR-a kao što su krizno komuniciranje, osmišljavanje i provedba promotivnih i edukativnih kampanja, strateško i korporativno komuniciranje, komuniciranje brendova i dr.

Iskustvo:

PR stručnjak na velikim projektima sufinanciranim od strane Svjetske banke i/ili EU te u projektima čiji su korisnici privatne ili javne kompanije i institucije. Osmislio i proveo brojne PR kampanje te niz komunikacijskih aktivnosti. Kao trener na području javnog nastupa i medijske prezentacije proveo niz treninga kojima je cilj osnaživanje komunikacijskih kapaciteta klijenta.
 • Strategic and corporate communicationStrateška i korporativna komunikacija
 • Temeljem znanja i višegodišnjeg iskustva, savjetujemo vas kako adekvatno komunicirati u određenoj situaciji te istovremeno osnažiti poziciju vaše tvrtke u javnosti kroz primjenu optimalnih komunikacijskih alata i kanala.

  Izrada komunikacijske strategije

  Analiza vašeg poslovanja s ciljem utvrđivanja poruka i aktivnosti kojima ćete utjecati na ponašanje i komunikaciju sa svojim dionicima.

  Jasno osmišljene i usmjerene kampanje

  Izrada kreativnog koncepta, komunikacijskog programa i provedba kampanje kojom se postižu vaši komunikacijski/marketinški ciljevi.

  Krizno komuniciranje

  Briga o vašoj poslovnoj reputaciji i imidžu vašeg branda kroz prikladnu komunikaciju s javnostima tijekom nepovoljnih događanja i kriznih situacija. Priprema klijenta za potencijalnu krizu.

  Brand/product PR

  Osmišljavanje i provedba komunikacije kojom se ističe vrijednost vašeg branda, odnosno pozicioniranje i promocija vaših proizvoda.


 • Media relationsOdnosi s medijima
 • Mediji su efektivan način komuniciranja sa širokom i disperziranom javnošću. Omogućujemo vam povećanu vidljivost vašeg branda i poslovanja u svim medijima kroz plasiranje vijesti o vama na medijima zanimljiv i relevantan način.

  Jačanje i pozicioniranje poslovnih lidera

  Izgradnja vašeg autoriteta kroz plasiranje relevantnih tema i medijskih članaka, intervjua, govora za članove uprave, istraživanja i ostalih sadržaja.

  Treninzi javne/medijske komunikacije

  Osnaživanje kapaciteta i priprema za intervjue i krizne situacije kako bi se osigurala kvalitetna i učinkovita komunikacija, ali i izgradilo samopouzdanje i samosvijest kroz povećanje komunikacijskih vještina.

 • Copywriting/Content writingIzrada marketinških/namjenskih tekstova
 • Izrada kreativnih tekstova s (marketinškom) porukom o vašem proizvodu ili usluzi namijenjenih ciljnoj skupini. Stvaranje i plasiranje pažljivo odabranih sadržaja za vaše web stranice, brošure, letke, studije slučaja i ostale promotivne materijale.

 • Assistance in preparation and execution of
  EU co-financed projects and public procurement proceduresSavjetovanje u pripremi i provedbi EU projekata i postupaka javne nabave
 • Pomoć u razradi vaše projektne ideje, savjetovanje oko pripreme i provedbe projekata te mjera informiranja i vidljivosti. Izrada projektnih izvješća i predložaka za razne dokumente, izrada dokumentacije u postupcima javne nabave, verifikacija provedenih postupaka javne nabave, pomoć u izradi ponuda u postupcima javne nabave.

 • Event managementOrganizacija događanja
 • Osmišljavanje i organizacija (poslovnih) događanja, cjelovita logistička i tehnička podrška potpuno prilagođena vama, vašim željama i potrebama, bilo da je riječ o poslovnim konferencijama, customer/partner eventima, prezentacijama ili drugim tipovima događanja.

Politika privatnosti
i zaštite osobnih podataka

Vlasnik ovih web stranica je tvrtka Tridea d.o.o.

Tridea d.o.o. obvezuje se na zaštitu osobnih podataka sukladno tekstu u nastavku. Molimo da ovu Politiku privatnosti i zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene. Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka služi prvenstveno zaštiti privatnosti naših korisnika. Web stranice www.tridea.hr možete pregledavati slobodno, bez obveze otkrivanja vašeg identiteta ili ostavljanja bilo kakvih osobnih podataka.

Osobne podatke prikupljamo s ciljem:

• Osiguravanja pružanja tražene usluge • Što učinkovitijeg odgovora na vaš upit što uključuje slanje na e-mail adresu svih bitnih materijala i relevantnih informacija vezanih uz traženu uslugu • Slanja informacija o našim novostima i događanjima te slanja informacija o novostima i događanjima naših klijenata

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je zaista potrebno kako biste sudjelovali u nekoj aktivnosti u našoj organizaciji, odnosno na našim stranicama.

Poruka putem e-maila:

Kada nam šaljete e-mail s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, iste koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

Vrijeme trajanja Politike privatnosti i zaštite osobnih podataka:

U trenutku dostavljanja vaših podataka, pristajete na kontakt s nama te nam na taj način dajete dopuštenje i potvrdu da vas možemo staviti na našu listu kontakata. Trenutak dozvole vaš je izričiti pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, a u svakom trenutku možete zatražiti isključenje s naše liste kontakata slanjem direktnog zahtjeva putem e-maila.

Sadržaj Politike privatnosti i zaštite osobnih podataka:

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo te ih bez vašeg pristanka nećemo staviti na raspolaganje trećim osobama. Tridea d.o.o. vam neće slati neželjenu poštu. Tridea d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima je uzrokovano slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će, ako se navedeno dogodi, pogreška biti otklonjena što je moguće prije, ako je otklanjanje pogreške moguće. Na vaš pisani zahtjev poslan putem e-maila omogućit ćemo vam pristup vašim podacima, kao i ispravak istih.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica vezano uz našu Politiku privatnosti i zaštitu osobnih podataka ili uz vaša korisnička iskustva na našoj web stranici, slobodno nas kontaktirajte.

Ažurirano: 25.05.2018.

Tridea d.o.o.
Horvaćanska 53A
10000 Zagreb, CroatiaHrvatska
T./F. 01 5513 664
E. tridea@tridea.hr
I. www.tridea.hr